20 Φεβ 2016

19o Συνέδριο ΟΚΕΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016-2017

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια
Αρ. πρωτ.

19 Συνέδριο ΟΚΕΣΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  2016-2017


Συμπατριώτισσες Συμπατριώτες,
Οι νέες βάσεις που τέθηκαν κατά την απερχόμενη περίοδο 2014-2015 κάνει το έργο ευκολότερο για την παραπέρα πορεία.
Η Αυτονομία, ως Αρχή της ΟΚΕΣΑ, της προσθέτει το επιβαλλόμενο (για άτομα και συλλογικότητες) στοιχείο της πολιτικοποίησης γιαυτό και θεωρεί πως πρέπει να παρακολουθεί και συμμετέχει στις πολιτικοκοινωνικές διεργασίες. Ο  πολιτισμός, τα προβλήματα της κοινωνίας και οι κοινωνικές σχέσεις πρέπει να καθορίζουν τη  δράση της.
Η Αυτονομία προϋποθέτει δράση, η δράση είναι αντανάκλαση και της Αυτονομίας!
Κάθε συλλογικότητα  πρέπει να έχει  θέσεις και  στόχους σύμφωνα με τους οποίους δρα, διεκδικεί, πορεύεται. Αν τα κινήματα δεν έχουν στόχους και θέσεις τότε δεν έχουν προσανατολισμό, δεν είναι εύκολο να δράσουν οι δε διεκδικήσεις και αγώνες τους αποτυγχάνουν.
Η ΟΚΕΣΑ έχει συναίσθηση της δύναμής της  την οποία  καθορίζουν οι Αρχές της, οι Στόχοι της, η δημιουργική ιστορία της, οι αγώνες, οι επιτυχίες και αποτυχίες. Η θέλησή της!
Φυσικά, έχει  συναίσθηση και των δυσκολιών, αντικειμενικών και υποκειμενικών.
Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια προτείνεται ως Προγραμματισμός για την Περίοδο 2016-2017: 
1. Πλατιά ενημέρωση και  σχέσεις με συλλόγους,  μέλη και μη.  Στήριξη για ενεργοποίηση όσων αδρανούν και δημιουργία νέων, τοπικών ή περιφερειακών. Αποκάλυψη των μεθοδεύσεων διάσπασης.
2. Βάθεμα των σχέσεων   των 3Συνεργαζόμενων Φορέων: ΟΚΙΣ-Συλ.Αγ.Παύλου-ΟΚΕΣΑ, με το Δήμο Αθηναίων αλλά και άλλους Φορείς της Περιοχής. Συνεχείς πρωτοβουλίες για ενίσχυση των σχέσεων.
3. Επαναπροσανατολισμός των σχέσεων και της δράσης  στα πλαίσια των Επτανησιακών Οργανώσεων. Προβολή των αντιενωτικών σχεδίων  και παραπέρα ανάπτυξη των δεσμών με  όσους τα αρνούνται. Φυσικά,  πρωτίστως με την ΟΚΙΣ.
4. Συνεργασίες  με το ευρύτερο Κίνημα των Απόδημων σε Αττική,  πανελλαδικά, εξωτερικό.
5. Παραπέρα συνεργασία με τη Γενέτειρα: ΠΙΝ-Δήμο-Φορείς-Πρόσωπα. Ενεργό ρόλο στην προβολή και διεκδίκηση προβλημάτων.
6. Ενίσχυση των σχέσεων στην Αττική: Με Περιφέρεια, Δήμους, Φορείς. Φυσικά και  στην  έδρας μας.
7. Οργάνωση των Εκδηλώσεων: 21 Μάη, 11 Δεκέμβρη, Μπότιδων/ Μ.Σαββάτο και βέβαια αυτών των 3Συνεργαζόμενων όπως: Καρναβάλι (το 2016 θα γίνει Σάββατο 5 Μάρτη 11 πρωί), Φεστιβάλ, οι Οκτωβριανές. Επίσης, να εξετασθεί η δυνατότητα χοροεσπερίδας, εκδρομών, εκθέσεων έργων δημιουργών.
8. Στήριξη της Χορωδίας και αξιοποίησή της στο μέγιστο Βαθμό. Προσπάθειες για ίδρυση παιδικής.
9. Ένταση της απαίτησης, και με κάθε μέσο,  των 74χιλ.ευρώ (25εκ.δρχ) από Υπ.Περιβάλλοντος/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΊΟ. Επίσης, συνέχιση της διεκδίκησης   χρηματοδότησης  από την ΕΤΕ.
10. Εντατικοποίηση, με κάθε μέσο και προς κάθε κατεύθυνση,  της οικονομικής εξόρμησης, για τις άμεσες ανάγκες  αλλά κυρίως για το Κτίριο. Τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων προς Συλλόγους-Στελέχη.
11. Παραπέρα διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με Περιφέρεια Αττικής, Δ.Αθηναίων, Υπ.Πολιτισμού για ένταξη της αποκατάστασης του Κτιρίου στα ΕΣΠΑ ή σε άλλα προγράμματα  του δημοσίου.
12. Άμεσες ενέργειες για μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη μελέτη αποκατάστασης του Κτιρίου η οποία θα αποτελεί και ισχυρότερη  βάση διεκδίκησης κάθε χρηματοδότησης.
13. Να κατασκευαστεί αμέσως μια τουαλέτα. Να βελτιωθεί η εικόνα, η καθαριότητα και οι συνθήκες στο μεσαίο  όροφο του Κτιρίου για να διευκολύνονται  η παραμονή, οι εργασίες και οι εκδηλώσεις  σε αυτόν της ΟΚΕΣΑ και των Συλλόγων.
14. Μελέτες και  έργα συνολικής αποκατάστασης το Κτιρίου.
15. Προώθηση για αξιολόγηση της  Έκθεσης της Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις 1999-2006
16. Βελτίωση της εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας, στενή συνεργασία Οργάνων/Επιτροπών, εντατικοποίηση χρήσης της τεχνολογίας για δημοσιοποίηση θέσεων και δράσεων.
17. Χωρίς άλλη ανοχή, απαίτηση επιστροφής των παράνομα παρακρατημένων: Χορευτικού, στολών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, να καταβληθούν στην ΟΚΕΣΑ τα 450 ευρώ από την επιδίκαση της αγωγής των δικομανών και επιστροφής από τον εργολάβο Περράκη του ποσού που δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις αλλά  και το  σωστό τιμολόγιο.

18. Επιτροπές: Με τις Επιτροπές ενεργοποιούνται αλλά και τιμώνται  Στελέχη και Ειδικοί στην τέχνη και επιστήμη. Πρέπει, με σεβασμό στο κάθε πρόσωπο, να αξιοποιείται η  δυνατότητα και η θέληση.
Το ΔΣ εισηγείται:
18α.  Επανεκλογή των πέντε Επιτροπών όπως ψηφίστηκαν στο 18ο Συνέδριο και εμπλουτίστηκαν στην πορεία: Κτιρίου (Πρόεδρος Γ.Ζωχιός), Συλλόγων(Πρόεδρος Π.Γραμμένου), Εκδηλώσεων (Πρόεδρος Ελ. Αργυροκαστρίτη), Θεμάτων Κερκυραϊκών και της Έδρας (Πρόεδρος Γ.Κοντοσώρος και Ηλεκτρονικής Συγκρότησης/Οργάνωσης ΟΚΕΣΑ (Πρόεδρος Τ.Ζωχιός).

18β. Εκλογή νέων Επιτροπών για διεύρυνση του έργου, παροχή δυνατότητας προσφοράς  και  έκφρασης τιμής σε πρόσωπα με παρουσία ευρύτερη ή στην ΟΚΕΣΑ:
- Επιτροπή Δικαιωμάτων Απόδημων/Μεταναστών, Πρόεδρος Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου.
- Επιτροπή Ιστορίας των Κερκυραϊκών και Επτανησιακών Κτιρίων,  Πρόεδρος Γιώργος Καρύδης.
- Επιτροπή Συνεργασίας με Δήμο και  Φορείς Μέσης Κέρκυρας, Πρόεδρος  Σάββας Αρμένης.
- Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και  θεμάτων Γυναίκας και Ισότητας,  Πρόεδρος Αγγελική Σαμοϊλη.
- Επιτροπή Επιστημονική  και Σχέσεων με Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος  Γιώργος Ζουπάνος.
- Επιτροπή για την  Ιστορία της  Κοινωνικής Χειραφέτησης στα Επτάνησα, Πρόεδρος Γιώργος Ρούσης.
- Επιτροπή συνεργασίας με Φορείς Βόρειας Κέρκυρας, Πρόεδρος  Γιάννης Λεοντίτσης.
- Επιτροπή Συνεργασίας με Φορείς Πόλης  και ΜΜΕ Κέρκυρας, Πρόεδρος Γιώργος Δελλής.
- Επιτροπή συνεργασίας με Φορείς Νότιας Κέρκυρας, Πρόεδρος  Νίκος Καβαδίας.
- Επιτροπή θεμάτων Παιδείας και Παράδοσης της Κέρκυρας,  Πρόεδρος  Γιώργος Καβαδίας.
- Επιτροπή Θεατρικής Έκφρασης,  Πρόεδρος  Φώτης Αρμένης.
- Επιτροπή Μουσικών θεμάτων   ΟΚΕΣΑ, Πρόεδρος  Γιώργος Τσιλιμπάρης.
- Επιτροπή σχέσεων με Δήμο Αθηναίων και Καλλιτεχνικά του Τμήματα, Πρόεδρος Κώστας Πατρίκιος.
- Επιτροπή Συνταγματικής Ιστορίας στα Επτάνησα, Πρόεδρος Αιμιλία Παπάζογλου-Μητροπούλου.
- Επιτροπή για την Κλασική Μουσική, Πρόεδρος Γιώργος Μηνάς.
- Επιτροπή για τη Μουσική Κερκυραίων και Επτανησίων Μουσουργών, Πρόεδρος Παύλος Βεντούρας.
- Επιτροπή της Μουσικής Διδασκαλίας και Τέχνης, Πρόεδρος Χρύσανθος Μουζακίτης.

Οι Πρόεδροι όλων των Επιτροπών θα συγκροτούν τις Επιτροπές με πρόσωπα που θ' ανταποκρίνονται στο σκοπό και θα ενημερώνεται  το ΔΣ για καταγραφή στα Πρακτικά του.
Επιπλέον αυτών θα συγκροτηθεί η Επιτροπή της Χορωδίας.
Φυσικά, λειτουργεί και η μόνιμη  Επιτροπή των Προέδρων των 3Συνεργαζόμενων Φορέων.
Ο Δάσκαλος  της Χορωδίας θα προσκαλείται   στο ΔΣ και στο Συνέδριο ισότιμα με τους  Προέδρους.

Το ΔΣ οφείλει να ορίσει Υπεύθυνο για τις Επιτροπές.
Προτείνεται και η συγκρότηση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, από τους Προέδρους των Επιτροπών.

Βέβαια,  κεντρική ως προς το σκοπό, τη χρονικότητα, την ευρύτητα και  τη σύνθεση   είναι  η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ για το Πνευματικό Κέντρο των Κερκυραίων στην Αττική με Πρόεδρο το Γιώργο Ρωμαίο και Αντιπροέδρους τους: Γιάννη Ζωχιό, Φώτη Προβατά και Μάρω Καρδαμίτση Αδάμη.

19. Επίτιμα Μέλη:
Το ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, προτείνει στο 19ο Συνέδριο την εκλογή ως Επίτιμων Μελών της ΟΚΕΣΑ των  Κερκυραϊκών  Πρωτοβάθμιων  Σωματείων  (Ενώσεις-Συλλόγους): Νέας Υόρκης, Θεσσαλονίκης, Ελευσίνας,  Πατρών,  Ιωαννίνων, Κρήτης,  Κορίνθου, Θεσσαλίας, Ρόδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΚΕΣΑ