26 Ιουν 2016

Πρόσκληση της ΟΚΕΣΑ για νέο Δάσκαλο-Μαέστρο της Χορωδίας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια22/6/2016
Αρ. πρωτ.8


Απόφαση ΔΣ ΟΚΕΣΑ
Πρόσκληση για νέο  Δάσκαλο/Μαέστρο της Χορωδίας 


Το ΔΣ της ΟΚΕΣΑ, στη συνεδρίασή του στις 15/6/2016, ενέκρινε τις θέσεις  που προέκυψαν μετά από συζήτηση σε συνάντηση   με την Επιτροπή της Χορωδίας και  καλεί:

  • Κάθε ενδιαφερόμενο Μαέστρο να καταθέσει την αυτοπρότασή του συνοδευόμενη με βιογραφικό.
  • Προτάσεις μπορούν να καταθέσουν και κάθε χορωδός, σύλλογος, στέλεχος, μέλος, φίλος.

Οι Προτείνοντες όμως πρέπει να βεβαιώνουν  τη θετική βούληση του προτεινόμενου Δασκάλου και το βιογραφικό του.

Οι Προτάσεις ή αυτοπροτάσεις να αποσταλούν έως 20 Ιουλίου 2016 στο e-mail (okesads@gmail.com) της ΟΚΕΣΑ και να γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση στον Πρόεδρο. 

Αφού μελετηθούν τα βιογραφικά, θα ακολουθήσει και ιδιαίτερη συζήτηση με τους υποψήφιους Μαέστρους.

Για την τελική απόφαση επιλογής Μαέστρου θα υπάρχει η άποψη της Επιτροπής της Χορωδίας και του Προέδρου της Επιτροπής των Μουσικών θεμάτων ΟΚΕΣΑ.

Για την Επιλογή του Δασκάλου της Χορωδίας  θα ληφθούν υπόψη:

  • Το βιογραφικό
  • Ο συνχνωτισμός με τους Χορωδούς
  • Οι προτάσεις του για τη Χορωδία
  • Η εθελοντική προσφορά
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός(Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ)Γούση Αμαλία