27 Οκτ 2016

Απόφαση 19ου Συνεδρίου: Έκθεση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια16/6/2016
Αρ. πρωτ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΚΕΣΑ
με απόφασή του στις 15 Ιούνη 2016
κοινοποιεί την    απόφαση του 19ου Συνεδρίου
 με το Πόρισμα της Επιτροπής

που κατέγραψε τα οικονομικά στοιχεία και συμπεράσματα  από τη διαχείριση της περιόδου 1999-2006 σχετικά με τις ποικίλες και πολύ σημαντικές οικονομικές προσφορές για την αποκατάσταση του Κτιρίου  και τα  δικαιώματα συνιδιοκτησίας των  Συλλόγων Μελών.

Στο 19 Συνέδριο:
«Αποφασίστηκε να γνωστοποιηθεί για να λάβουν γνώση της Έκθεσης  Σύλλογοι και Στελέχη, κυρίως αυτά  που διαχειρίστηκαν τα ποσά αυτά. Το νέο ΔΣ και η Επιτροπή να είναι σε ετοιμότητα για αξιολόγηση κάθε στοιχείου και παρατήρησης και, αν χρειαστεί, να υπάρξουν διορθώσεις στην Έκθεση».

Το ΔΣ θα  βρίσκεται στη διάθεση κάθε συλλόγου, στελέχους, μέλους και ενδιαφερόμενου  για κάθε πληροφορία , διευκρίνηση και συζήτηση  σχετικά με την Έκθεση και τη Συνεδριακή Απόφαση.
Μπορεί ακόμη να παρευρεθεί και σε συνεδριάσεις  ΔΣ ή σε συνελεύσεις  συλλόγων ώστε όλα τα μέλη τους να ενημερωθούν και τοποθετηθούν.

Το ΔΣ θα αναμένει  τις γραπτές παρατηρήσεις  έως 31 Δεκέμβρη  2016.
Εάν υπάρξουν αργότερα από 31/12/2016 συνεδριάσεις ΔΣ ή συνελεύσεις συλλόγων,  θα ανταποκριθεί.
Ακολούθως θα επεξεργαστεί το σύνολο των παρατηρήσεων και προτάσεων και,  όπου χρειασθεί, θα προσαρμοσθεί η Έκθεση και θα δημοσιοποιηθεί.
Θα ληφθούν υπόψη και προφορικές συζητήσεις με στελέχη ή όργανα συλλόγων.

Η Έκθεση της Επιτροπής θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και  αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΟΚΕΣΑ.
 Όμως, θα σταλεί και με e-mail κλπ, αν κάποιος το επιθυμεί.

Για αρχική  διευκόλυνση,  σας παρουσιάζουμε εδώ τα συνοπτικά συμπεράσματα της Έκθεσης η οποία Έκθεση, αφού αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία ( με αναφορές και  στην Περίοδο πριν το 1999),  συμπεριλαμβάνει και πολύ αναλυτικά συμπεράσματα:

Συνοπτικά, τα συμπεράσματα για δικαιώματα
«συνιδιοκτησίας» των Συλλόγων/Μελών από έσοδα
την περίοδο 1999-2006,  έχουν όπως παρακάτω:


  1. Συνολικά έσοδα:  265 χιλ. ευρώ.
  2. Από τα 265 χιλ.ευρώ, τα 157 χιλ. ευρώ ήταν χρηματοδοτήσεις για το Κτίριο ( δηλαδή, για εξόφληση υπολοίπου αγοράς και για αποκατάσταση).
  3. Από τα 157 χιλ.ευρώ, 38  χιλ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για εξόφληση δύο εκ των δόσεων δανείου αγοράς. Ακόμη,   υπήρχαν  σε εκκρεμότητα  4 χιλ. ευρώ.    Σύνολο 42 χιλ.ευρώ.   Υπόλοιπο (από τα 157) 115 χιλ. ευρώ.
  4. Στο Ταμείο της ΟΚΕΣΑ δεν υφίσταντο (κατά την Παράδοση-Παραλαβή)  τα υπόλοιπα 115 χιλ.ευρώ, από εισπραχθέντα για κτίριο,μεταξύ 1999-2006
  5. Επιπλέον, δεν εισπράχθηκαν 82 χιλ. ευρώ,  εγκεκριμένα πριν το 1999 για το Κτίριο και με δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης.
  6. Σύνολο 197 χιλ. ευρώ είναι  η «ζημιά» από: Εισπραχθέντα (115) αλλά ΜΗ διατεθέντα για το Κτίριο και (82) ανείσπρακτα.



Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός(Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ)Γούση Αμαλία