22 Ιαν 2017

Εξώδικο της ΟΚΕΣΑ προς την Εθνική Τράπεζα για τις ασβεστωμένες οροφογραφίες

Αναδημοσιεύεται το κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας και πρόσκλησης προς την Εθνική Τράπεζα όπως συντάχθηκε από το δικηγορικό γραφείο «Γ. Παπασίμος και Συνεργάτες».


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΟΚΕΣΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ψαρών 54), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, Ιωάννη Ζωχιό.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Όπως γνωρίζετε, με το υπ’ αριθμ. 27.156/5.3.1996 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Καριοφύλλη, αγοράσαμε από εσάς το ακίνητο, που βρίσκεται επί της οδού Ψαρών 54 στην Αθήνα, κατασκευής της πρώτης 10ετίας του 1900, που αποτελείται από ισόγειο όροφο (ημιυπόγειο) επιφανείας 142,70 τ.μ., πρώτο (Α’) όροφο επιφανείας 142,70 τ.μ. και από δεύτερο (Β’) όροφο επιφανείας 142,70 τ.μ., αντί του ποσού των 35.000.000 δραχμών. Το συνολικό, δε, κόστος της αγοράς για εμάς έφθασε τα 53.000.000 δραχμές, αφού, πέραν των συμβολαιογραφικών εξόδων, καταβλήθηκαν, αφενός, 7.000.000 δραχμές για φόρο μεταβίβασης (κόστος, που δεν είχαμε προϋπολογίσει, καθόσον θεωρούσαμε, ότι τα Σωματεία με τον δικό μας χαρακτήρα, βρίσκονταν σε καθεστώς απαλλαγής φόρου) και, αφετέρου, 10.000.000 δραχμές για τόκους υπερημερίας  του δανείου που συνάψαμε με  εσάς  για το υπόλοιπο ποσό των 21.000.000 δραχμών.
Η εξόφληση του παραπάνω υπέρογκου συνολικού ποσού των 53.000.00 δραχμών ολοκληρώθηκε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εσείς, δε, ως τραπεζικό ίδρυμα, την περίοδο 1997 – 1998 προχωρήσατε σε διαδικασίες πλειστηριασμού, λόγω πολύ μικρής καθυστερήσεως των δόσεων αποπληρωμής, με συνέπεια την επιβολή υψηλότερων τόκων υπερημερίας. Με την σημαντική συμβολή και τις προσπάθειες των μελών μας, την ιδιαίτερη συμβολή της γενέτειρας Κέρκυρας και της Επιτροπής Προσωπικοτήτων, που είχε συγκροτηθεί για τον σκοπό στήριξης του έργου αυτού, αποφεύχθηκαν οι κίνδυνοι και ολοκληρώθηκε κανονικά  η εξόφληση αυτού.
Κατά τη διαδικασία πλειστηριασμού και  την αγορά του κτιρίου, η τράπεζά σας, αν και ιδιοκτήτρια αυτού του τριώροφου με κήπο νεοκλασικού από το 1950, δεν μας ενημέρωσε, ως όφειλε, ότι κάτω από τα ασβεστωμένες οροφές  και τοίχους, και στα τρία επίπεδα του κτιρίου, υπήρχαν αξιόλογες οροφογραφίες, οι οποίες αποκαλύφθηκαν το 1997, από κρατικές Υπηρεσίες, με συνέπεια να χαρακτηρισθεί το κτίριο αυτό ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο» (ΕτΚ ΥΠΠΟ-973/ΤΒ/3.11.1997 και ΥΠΕΧΩΔΕ-844/ΤΔ/8.10.1997).
Είναι προφανές και αυτονόητο ότι, εάν εσείς είχατε εμφανίσει τις οροφογραφίες ή, ως οφείλατε, μας είχατε ενημερώσει, ότι κάτω από τον ασβέστη υπήρχαν αυτές, τότε δε θα προχωρούσαμε στην αγορά αυτού του ακινήτου, καθόσον το κόστος αποκατάστασης μόνο των οροφογραφιών αυτών, υπερβαίνει το συνολικό, ως άνω, κόστος αγοράς, που άγγιξε το ποσό των 53.000.000 δραχμών (155.539,25 Ευρώ) , το δε συνολικό κόστος αποκατάστασης ολοκλήρου του κτιρίου ξεπερνάει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( 500.000,00 Ευρώ).
Είναι αλήθεια, ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1997, λόγω του χαρακτηρισμού αυτού ως «ιστορικού διατηρητέου μνημείου», επιχορήγησε με 30.000.000 δραχμές την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου. Πλην όμως, το ΕΤΕΡΠΣ μετέτρεψε αυθαιρέτως την προβλεπόμενη εφάπαξ προκαταβολή των 30.000.000 δραχμών σε τμηματική. Εξ αυτών, εκταμιεύθηκε το 1998 ως προκαταβολή μόνο το ποσό των 5.000.000 δραχμών, τα οποία η ΟΚΕΣΑ χρησιμοποίησε για εργασίες  στο κτίριο και εξόφληση υπολοίπου από το δάνειο σε εσάς.
Στη συνέχεια, το 2011, η, τότε, υπουργός κ. Μπιρμπίλη μετέφερε με απόφασή της τα του ΕΤΕΡΠΣ, στο νέο «Πράσινο Ταμείο», χωρίς, όμως, έκτοτε, αυτό να ανταποκριθεί στην καταβολή των υπολοίπων 25.000.000 δραχμών προς εμάς, διαθέτοντας αυτά σε άλλες επιλογές.
Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια, να εμφανίζονται σήμερα ιδιαίτερα προβλήματα σε τοίχους και στέγη, στις οροφές, στα πατώματα και στις οροφογραφίες.  Έτσι, το κτίριο αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα οράματα, τους στόχους, τους σχεδιασμούς και τις ανάγκες του Σωματείου μας, και των δεκάδων  μελών μας Πρωτοβάθμιων Σωματείων,  παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην ιδιοκτησία του, εξοφλημένο με ιδιαίτερο κόπο και κόστος.
Το κτίριο αυτό, με στοιχεία που μας δώσατε πρόσφατα, δεν κατοικήθηκε μετά το 1950.
Η ΟΚΕΣΑ,  με επιστολές προς τις Διοικήσεις της ΕΤΕ και προφορικές παρεμβάσεις, έχει επισημάνει τα παραπάνω και έχει ζητήσει την οικονομική στήριξη  της Τράπεζας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότατα, αλλά μη γνωστά  κατά την αγορά,   προβλήματα του κτιρίου. Πρότεινε, την αποκατάσταση ενός ιστορικού διατηρητέου   μνημείου,  με την   ένταξη και αυτού  στις   συχνές γνωστές   χορηγίες της ΕΤΕ,    το οποίο, εκτός τους σκοπούς και της ανάγκες της ΟΚΕΣΑ και των Μελών, θα συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη της υποβαθμισμένης Περιοχής όπου βρίσκεται. Και ναι μεν   με τις παρεμβάσεις  αυτές βρήκαμε λεκτική δικαίωση και υποσχέσεις για την αποκατάσταση της αδικίας που έχουμε υποστεί, πλην όμως δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμιά έμπρακτη ανταπόκριση.

Επειδή αποκρύψατε σε εμάς την ύπαρξη οροφογραφιών στο εν λόγω κτίριο, οι οποίες θα αποτελούσαν απόλυτο αποτρεπτικό λόγο για την μη αγορά αυτού του κτιρίου.

Επειδή, εξαιτίας της υπάρξεως αυτών των αποκρυβεισών από εμάς οροφογραφιών, το κτίριο αυτό κρίθηκε ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο», με συνέπεια το τεράστιο κόστος αποκατάστασης και την απώλεια κάθε αγοραστικής αξίας.

Επειδή, λόγω της δικής μας οικονομικής αδυναμίας, η οποία εξαντλήθηκε στην πλήρη εξόφληση του τιμήματος προς εσάς και των υψηλών τόκων υπερημερίας που μας επιβάλατε για το δάνειο που μας χορηγήσατε, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής αυτών των οροφογραφιών και συνολικά του, διατηρητέου πλέον, αυτού κτιρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για την, μέχρι τώρα, στάση σας, αφενός, εν σχέσει με την απόκρυψη των οροφογραφιών, κατά την αγορά του κτιρίου αυτού και, αφετέρου, για την μη συνδρομή σας στην προσπάθεια αποκατάστασης αυτών, παρά τις, μέχρι τώρα, προφορικές ενημερώσεις και προσπάθειές μας προς εσάς.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να συμβάλλετε ενεργά στην αποκατάσταση και ανάδειξη αυτών των οροφογραφιών και, εν γένει, αυτού του διατηρητέου ιστορικού μνημείου, είτε με την έγκριση του απαιτούμενου χρηματικού κονδυλίου για την πλήρη αποκατάσταση αυτών με δικές μας ενέργειες, είτε με την ανάθεση της αποκατάστασης σε δικό σας αρχιτέκτονα – τεχνικό σύμβουλο και συνεργείο αποκατάστασης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενο στην έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 22.12.2016
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος