30 Μαΐ 2010

Πρακτικά της Εξελεγκτικής Επιτροπής


2ο Πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής ΟΚΕΣΑ
Συνεδρίαση στις 2/12/09 με πρόσκληση του Προεδρείου.

Παρόντες : Ζωχιός Γιάννης, Γισδάκης Γρηγόρης-Γιώργος, Πουλιάσης Νίκος, Κοντομάρης Γιάννης.
Δικαιολογημένος απών: Βολονάκης Δημήτρης.

Θέματα: Λειτουργία Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ Γραμμένου Πόπη. Η Εξ. Επιτροπή συνεχάρη το νέο ΔΣ για τη συγκρότηση σε σώμα και ζήτησε από την Πρόεδρο να μεταφέρει τις ευχές της στο σώμα για επιτυχία και συνεργασία.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος. Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση. Μετά από παρατηρήσεις και προτάσεις διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα η παρακάτω απόφαση:


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή της ΟΚΕΣΑ, σήμερα 2/12/09, στη δεύτερη συνεδρίασή της μετά τη συγκρότηση σε σώμα, αφού συζήτησε για τη λειτουργία της στην ορισμένη περίοδο που καθόρισε το 16ο Συνέδριο, εκτίμησε-αποφάσισε τα παρακάτω:
  1. Η Ομοσπονδία, λαμβάνοντας υπόψη όσα συζητήθηκαν στο Συνέδριο, με σταθερά βήματα και σαφή πορεία, μπορεί μέχρι το επόμενο Συνέδριο να παρουσιάσει εικόνα αλλαγής, εμπιστοσύνης, προοπτικής και δημιουργίας.
  2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στα πλαίσια του συνόλου των καταστατικών της υποχρεώσεων, θα λειτουργεί συνεχώς ώστε να είναι σαφείς και διαφανείς οι κανόνες για τα Όργανα ή τις επιμέρους Υπευθυνότητες, να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα προληπτικά και η Έκθεση στο Συνέδριο να παρουσιάζει ουσιαστικό δημιουργικό έργο.
  3. Θα συνεργαστεί στενά με το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε η παραλαβή του αρχείου και της περιουσίας, από την τελευταία εκλεγμένη Διοίκηση, να πραγματοποιηθεί άμεσα και με όλους τους επιβαλλόμενους κανόνες.
  4. Με το Διοικητικό Συμβούλιο θα συζητήσει ώστε η συνολική λειτουργία και ιδιαίτερα του Ταμείου να γίνεται στα πλαίσια του καταστατικού.
  5. Πέρα από τους διακριτούς ρόλους των Οργάνων, η Εξ. Επιτροπή θα στηρίξει το πολύ δύσκολο έργο του νέου ΔΣ συμβάλλοντας, αφενός στη διαμόρφωση Προϋπολογισμού και ελπιδοφόρου Προγραμματισμού, αφετέρου στην υλοποίησή τους. Επιπλέον, τα Μέλη της, όπως όλα τα Στελέχη, Σύνεδροι, Σύλλογοι και άλλοι, θα είναι στη διάθεση του ΔΣ μέσα από λειτουργίες που θα ορίσει.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή κάνει έκκληση στις δεκάδες Κερκυραϊκούς Συλλόγους στην Αττική να πάρουν εκείνες τις πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν τις δράσεις που κρίνουν ως αναγκαίες ώστε η ΟΚΕΣΑ να ολοκληρώσει την έξοδο από την κρίση και να συνεχίσει με έργο αντάξιο των καταστατικών της σκοπών, του πολιτισμού που εκπροσωπεί, της δημιουργικής της πορείας και των σημαντικών δυνατοτήτων των Μελών της.

Μετά τη την ολοκλήρωση των θεμάτων η συνεδρίαση έληξε αφού παρέδωσε την απόφαση αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

         Ζωχιός Γιάννης                                   Γισδάκης Γιώργος

Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ


Αντ/δρος: Βολονάκης Δημήτρης

Μέλη: 
Κοντομάρης Γιάννης

Πουλιάσης Νίκος1ο Πρακτικό Εξελεγκτικής Επιτροπής ΟΚΕΣΑ
Εκλεγμένης στο 16ο Συνέδριο.
Συνεδρίαση στις 25/11/2009 με πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου Βολονάκη Δημήτρη.

Παρόντες : Βολονάκης Δημήτρης, Γισδάκης Γρηγόρης-Γιώργος, Ζωχιός Γιάννης, Πουλιάσης Νίκος.
(Ο Κοντομάρης Γιάννης δεν παρευρέθηκε λόγω λανθασμένης συνεννόησης. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία συμφώνησε να προχωρήσει η διαδικασία δίχως την παρουσία του και ότι δεν επιθυμεί κάποιο αξίωμα).

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του Οργάνου.

Μετά από συζήτηση η Εξ. Επιτροπή συγκροτήθηκε όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Ζωχιός Γιάννης Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ
Αντ/δρος: Βολονάκης Δημήτρης
Γ. Γραμματέας: Γισδάκης Γρηγόρης-Γιώργος
Μέλη: Κοντομάρης Γιάννης, Πουλιάσης Νίκος

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το ρόλο του Οργάνου, τις σχέσεις του με το ΔΣ, την παραλαβή του αρχείου και της περιουσίας, κλπ.
Μετά την ολοκλήρωση της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ζωχιός Γιάννης Γισδάκης Γιώργος
Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ

Αντ/δρος: Βολονάκης Δημήτρης

Μέλη: Κοντομάρης Γιάννης

Πουλιάσης Νίκος