10 Ιουν 2013

18ο Συνέδριο Ο.ΚΕ.Σ.Α.-Πρόσκληση προς Συλλόγους μέλη


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 24-26
10677 ΑΘΗΝΑ

Προς τους Συλλόγους Μέλη
Της ΟΚΕΣΑ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΚΕΣΑ καλεί του Συλλόγους μέλη της να συμμετέχουν στο έκτακτο 18ο συνέδριο της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου & ώρα 7.00 μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου Λευκιμμιωτών, Χαλκοκονδύλη 24-26 1ος όροφος.
Σε περίπτωση μη απαρτίας το συνέδριο θα επαναληφθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 7 μ.μ. στο ίδιο μέρος.

Θέματα : α) Τροποποίηση καταστατικού.
                      β) Εκλογή οργάνων.

Παρακαλούμε τους συλλόγους να στείλουν έγκαιρα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την συμμετοχή τους .
Δηλαδή :
  1. Αντίγραφο εφορευτικής επιτροπής των τελευταίων εκλογών στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες.
  2. πρακτικό εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους με σειρά επιτυχίας.
  3. Πληρωμή ποσού €15 ανά σύνεδρο. 
Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι η συμμετοχή ανά ψηφίσαντα είναι: Μέχρι 30 ψηφίσαντες 2 αντιπρόσωποι , από 31 μέχρι 50 3 αντιπρόσωποι, από 51μέχρι 75 4 αντιπρόσωποι, από 76 μέχρι 125 5 αντιπρόσωποι , από 126 μέχρι 175 6 αντιπρόσωποι.

Στοιχεία επικοινωνίας : 

Γραμμένου Πόπη 210 9351744 -6377708290
Fax 210 4142612

Αργυροκαστρίτης Γιάννης: 210 3611602 - 6984476749


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


              Η Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας
            Π. Γραμμένου                 Γ. Αργυροκαστρίτης