16 Ιουν 2013

18ο Συνέδριο Ο.ΚΕ.Σ.Α-Προτάσεις του Δ.Σ. για τροποποίηση ΚαταστατικούΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 24-26
10677 ΑΘΗΝΑ


Προς τους Συλλόγους Μέλη
Της ΟΚΕΣΑ

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013

Θέμα: Προτάσεις ΔΣ για τροποποίηση Καταστατικού


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΚΕΣΑ εισηγείται στο έκτακτο 18ο συνέδριο της Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου & ώρα 7.00 μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου Λευκιμαίων Χαλκοκονδύλη 24-26 1ος όροφος, τις παρακάτω τροποποιήσεις στο Καταστατικό:


Άρθρο 1
........ίδρυσαν Ομοσπονδία με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α)».

Προτεινόμενη αλλαγή
Άρθρο 1
........ίδρυσαν Ομοσπονδία με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Ε.)».


Άρθρο 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Διοικητικά όργανα είναι
α) Το συνέδριο αντιπροσώπων της ΟΚΕΣΑ
β) το δεκαεπταμελές (17) Διοικητικό Συμβούλιο
γ) 5μελής εξελεγκτική επιτροπή .
Μπορούν επίσης το Ο.Σ και Δ.Σ. να συγκροτούν συμβουλευτικά όργανα (επιτροπές) από τα αντίστοιχα όργανα με εισηγητικές αρμοδιότητες .

Προτεινόμενη αλλαγή

Άρθρο 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Διοικητικά όργανα ειναι:
α) Το συνέδριο αντιπροσώπων της ΟΚΕΣΕ
β) το πενταμελές ( 5 ) Διοικητικό Συμβούλιο
γ) 3μελής εξελεγκτική επιτροπή .
Μπορούν επίσης το Ο.Σ και Δ.Σ. να συγκροτούν συμβουλευτικά όργανα (επιτροπές) από τα αντίστοιχα οργανα με εισηγητικές αρμοδιότητες .


Άρθρο 30 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Σε περίπτωση διάλυσης της ΟΚΕΣΑ η περιουσία αυτής να δίνεται στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Προτεινόμενη αλλαγή

Άρθρο 30 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Σε περίπτωση διάλυσης της ΟΚΕΣΕ η περιουσία αυτής να δίνεται στο Δήμο της Κέρκυρας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


              Η Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας
            Π. Γραμμένου                 Γ. Αργυροκαστρίτης